Aikuisten perusopetus, alkuvaiheen opetus ja päättövaiheen opetus

• Koulutus alkaa: 3.8.2020
• Opetuskieli: suomi
• Suunniteltu kesto: 2-3 vuotta
• Opetusaika: Päiväopetus
• Opetustapa: Lähiopetus
• Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu

Kohderyhmä
Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille eli vähintään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja aikuiset, joiden tavoitteena on saada perusopetuksen päättötodistus.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Opetuksen järjestäminen pohjautuu opintojen henkilökohtaistamiseen, jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan aiempi osaaminen luetaan hyväksi.

Alkuvaiheen opetus

Alkuvaiheessa tarjottava vähimmäiskurssimäärä on 38 kurssia: suomen kieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieras kieli matematiikka, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus, ympäristö- ja luonnontieto, opinto-ohjaus ja työelämätaidot, valinnaiset kurssit Opiskelijan suorittama kurssimäärä määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Päättövaihe

Päättövaihe sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia. Kurssin kesto on 28 tuntia. Kursseista osa on pakollisia ja osa valinnaisia valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppiaineet päättövaiheessa: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, matematiikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, opinto-ohjaus ja työelämätaidot.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Myös asuminen opiskelija-asuntolassa ja ruokaileminen on maksutonta kouluviikkojen ajan maanantaista perjantaihin.

Lisätietoja antaa maahanmuuttajakoulutuksen linjanjohtaja Marianne Aalto, marianne.aalto@keokarkku.fi, puh. 050 3380562 ja rehtori Marja Koskenniemi, marja.koskenniemi@keokarkku.fi , puh 0400 159149.

Opiskelupaikkoja 50
• Hakuaika: 31.7.2020 asti
• Aikuisten perusopetus

Syksyllä 2020 aloitetaan opetus 17 vuotta täyttäneille suomenkielisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Lisätiedot.

Hakulomake