Edellytykset: perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Laajuus: 25 kurssia, joista 10 kurssia suomi toisena kielenä -opetusta. Lisäksi muun muassa englantia, matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta sekä opinto-ohjausta.

Mahdollista suorittaa myös perusopetuksen opintoja tai lukiokoulutuksen kursseja oman henkilökohtaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaan.

Tavoitteena kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia opiskelutaitoja, parantaa kielellisiä valmiuksia ja monilukutaitoa, lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta, syventää eri tiedonalojen käsitteiden hallintaa ja vahvistaa opiskelijoiden tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja sekä tietoteknistä osaamista.

Aloitus 19.8.2019, päätös 15.5.2020.

Aloituspaikkoja 15.

Hakemukset suoraan opistolle tai opintopolku.fi (21.5.–23.7.2019 välisenä aikana). Valinta haastattelun perusteella.

Maksuton asuminen ja ruokailu kouluviikkojen ajan.

Yhteyshenkilö Marja Koskenniemi, marja.koskenniemi@keokarkku.fi, p. 0400 159 149.

Hakemus