TIEDOTE 31.5.2019

ROTARY-VAIHTO-OPPILAIDEN ISÄNTÄPERHEET JA ROTARYKLUBIEN NUORISOVAIHTOASIAMIEHET

VAIHTO-OPPILAIDEN ORIENTOITUMISKURSSI KARKUSSA 4. – 10.8.2019

Orientoitumiskurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Rotary-nuorisovaihdon kanssa. Tämä on 80. kurssi ja tuo Suomeen noin 120 vaihto-oppilasta, joista suurin osa saapuu sunnuntaina 4.8. Vaihto-oppilaiden kuljetuksesta lentokentältä Sastamalan Karkkuun vastaavat Rotary- nuorisovaihto ja Karkun evankelinen opisto, ellei edeltä käsin ole toisin sovittu isäntäperheen tai muun vastaanottajan kanssa.

Kurssin sisältö ja tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa vaihto-oppilaille tarpeellista tietoa Suomesta ja valmentaa heitä kouluvuoteen maassamme. Suomen / ruotsin / eestin kieltä opiskellaan 23 tuntia ja luennoilla käsitellään suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Retkikohteena on Tampere.

Rotary – infotilaisuus isäntäperheille

Väkeä on paljon, joten jakaannumme kahteen osaan ja vuorottelemme lounaalla ja infotilaisuudessa.

Infotilaisuudet ovat lauantaina 10.8.2019 klo 11 ja 12 Karkun evankelisella opistolla. Tähän tilaisuuteen kutsumme erityisesti vaihto-oppilaan isäntäperheen ja siinä käsitellään isäntäperheen rooliin liittyviä ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita.

Lounas tarjolla lauantaina 10.8.2019 klo 11 ja 12. Isäntäperheet voivat osallistua hintaan 15 euroa/henkilö, lapset 3-6 -vuotiaat 5 euroa, 7-12 -vuotiaat 7,50 euroa. Lounas maksetaan aulan toimistoon. Vaihto-oppilaat lounastavat yhdessä teidän kanssanne, heidän lounaansa sisältyy kurssimaksuun.

Lounaalle osallistumisesta pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan opiston nettisivuilla keokarkku.fi/Orientoitumiskurssin isäntäperheiden lounas tiistaihin 6.8. mennessä.

Vaihto-oppilaan tapaaminen ja päätöstilaisuus

Tapaatte oman vaihto-oppilaanne ruokailussa tai klo 12.30 alkavassa päätöstilaisuudessa.

Pyydämme teitä ilmoittamaan, kuka vaihto-oppilaanne noutaa, mikäli ette itse voi hakea häntä.

Lämpimästi tervetuloa Karkun evankeliselle opistolle!

Maarit Heinonen, kurssisihteeri, 050 505 1153, maarit.heinonen@keokarkku.fi

Anna-Kaisa Ruski, lukion linjanjohtaja, puh. 044 767 5016, anna-kaisa.ruski@keokarkku.fi

ROTARY utbytesstudenternas värdfamiljer, Rotaryklubben och ungdomsutbyte ombudsman

Utbytesstudenternas ORIENTERINGSKURSEN i Karkku 4. – 10.8.2019

Orienteringskursen anordnas i samarbete med Finlands Rotarys ungdomsutbyte. Detta är den 80 kursen och tar med 120 utbytesstudenter,  varav den första anländer på söndagen, den 4/8. till Finland. Rotarys ungdomsutbyte och Karkku evangeliska folkhögsskolan ansvarar för Utbytesstudenternas transport från flygplatsen till Sastamala Karkku om inte tidigare har avtalats om någon annan mottagare  i värdfamiljen.

Kursens innehåll och mål

Kursen syftar till att ge studenterna den nödvändiga informationen om Finland och förbereda dem för skolåret i vårt land. Finska / svenska / estniska språket studeras 23 timmar och föreläsningar behandlas med den finska kulturen och livsstilen. Vi bekantar oss också med staden Tammerfors.

Rotary – Informationsmötet för värdfamiljer

Informationmötena är på lördagen, den 10/8/2019 klockan 11 och 12 i Karkku evangeliska folkhögsskolan. Mötena är särskilt avsett för utbytesstudenternas värdfamiljer. Informationen behandlar aktuella och viktiga saker. Lunchen är klockan 11 och 12. Värdfamiljen kan delta på lunchen, pris: 15 euro per person, barn 3-6 år 5 euro, 7-12 år 7,50 euro. Utbytesstudenternas lunch ingår i deras kurspris. Det finns så många deltagare i infodagen att vi har två grupper (både info och lunch). Ni kan välja vilken tid passar er bäst.

Anmälningen till lunch senast på tisdagen, den 6/8 på nätet: keokarkku.fi/Orientoitumiskurssin isäntäperheiden lounas.

Utbytesstudenternas möte och avslutningsceremonin.

Ni kommer att möta er student på lunchen eller på avslutningsceremonin, som börjar klockan 12.30.

OBS! Vi ber er att ange vem som tar upp er utbytesstudent, om ni inte kan komma själv. Vi är glada att fixa biljetter som behövs.

Ni är hjärtligt välkomna till Karkku evangeliska folkhögsskolan!

Maarit Heinonen, kursadministratör, 050 505 1153, maarit.heinonen@keokarkku.fi

Anna-Kaisa Ruski, anförare för gymnasieutbildning, puh. 044 767 5016, anna-kaisa.ruski@keokarkku.fi

Ilmoittaudu tästä. Registrera dig här. 
CategoryAjankohtaista
YHTEYSTIEDOT

Mainiementie 50, 38100 Sastamala

Vaihde: (03) 5134 151 (arkisin klo 9.00-15.30)

Katso henkilökunnan yhteystiedot täältä.

Sähköposti: toimisto@keokarkku.fi

Päivystysnumero: 0400 951 441 (kurssien aikana, ei ilmoittautumisia), 044 770 0398 (ilta- ja yöpäivystys ma-to)

Tilinumero: Karkun Osuuspankki FI24 5113 0720 0005 23

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Top
Seuraa meitä: